Disclaimer

DISCLAIMER ALGEMEEN
Black Baron Beer And spirits (Kamer van Koophandel 60040734), hierna te noemen Black Baron, verleent u hierbij toegang tot black-baron.nl  en nodigt u uit het aangebodene te kopen. black-baron.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Black Baron spant zich in om de inhoud van Black-Baron.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op Black-Baron.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Black-Baron.nl / Black Baron


18+ VERKLARING
Per 1 januari 2014 geldt er de leeftijdsgrens van 18 jaar en ouder voor de verkoop van alcoholische dranken. Met het accepteren van de cookies en van de algemenevoorwaarden, verklaart de bezoeker/koper op black-baron.nl dat hij/zij ouder is dan 18 jaar. 


AUTEURSRECHTEN
Alle rechten
 van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Black Baron. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Black Baron, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.